Контакт Mozzart

email: info@mozzartbet.mk
Mozzart Facebook

Сектор маркетинг и односи со јавноста

email: marketing@mozzartbet.mk

Сектор за човечки ресурси

email: job@mozzartbet.mk

Контакт во врска со web сајтот

email: web@mozzartbet.mk

Корисничка подршка

url: help.mozzartbet.com
email: help@mozzartbet.mk