УПАТСТВО

Доколу Google Play недозволува инсталација на апликацијата на територијата на земјата во каја се наоѓате, од оваа страна межете да ја превземете „АPК“ (инсталациониот фајл) и сами да ја инсталирате на Вашиот Android телефон!

За да ја инсталирате апликацијата, потербно е на телефонот да имате минимално 10 MB слободен простор и Android понов од верзијата 2.3.

Овозможување на инсталација на апликација превземена надвор од Google Play продавницата

Најнапред потребно е да овозможите инсталирање на апликација од таканаречени „Непознати извори“, односно инсталација на апликација која не е превземена од Google Play продавницата, а тоа ќе го направите на следниов начин:

1. Кликнете на "Подесувања" (Settings).

2. Одберете ја опцијата "Сигурност" (Security).

MozzartBet Android Instruction 1

3. Во делот „Администрирање на уредот“ ќе ја видите опцијата “Непознати извори” (Unknown sources).

MozzartBet Android Instruction 2

Ако таа опција ви е штиклирана, тогаш можете веднаш да ја превземете нашата апликација, а доколку не е - штиклирајте ја.

MozzartBet Android Instruction 3

4. Со клик на копчето “OK” потврдете дека сакате да овозможите инсталирање на апликацијата.

MozzartBet Android Instruction 4

Сега Вашиот телефон е спремен да ја инсталирате апликацијата MozzartBet!

Превземање и инсталирање на апликација

Кога веќе имате овозможено инсталирање на апликации на телефонот, можете веднаш да ја превземете MozzartBet APK со клик на копчето подоле:

ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА АПЛИКАЦИЈАТА

Кога ќе ја превземете апликацијата започнете ја инсталацијата со клик на копчето Инсталирај (Install).

MozzartBet Android Instruction 5

За неколку моменти ќе се заврши инсталацијата на MozzartBet Android апликацијата и можете истата да ја стартувате на Вашиот уред!

MozzartBet Android Instruction 6 ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА АПЛИКАЦИЈАТА